MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

 

 

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99, 75/99 i 117/01), Ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA GRAĐEVNE INSPEKCIJE

 

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevne inspekcije (»Narodne novine«, broj 9/00), članak 25. mijenja se i glasi:

»Po zaprimanju pisanih podnesaka ili drugih saznanja o mogućoj povredi Zakona i propisa, a nakon izrade plana i programa rada odjela inspekcijskog nadzora iz članka 3. stavka 3. ovog Pravilnika, inspektor i nadzornik dužan je obaviti prvi inspekcijski pregled u planom utvrđenom roku, koji se razvrstava kao neupravni predmet.«

Članak 2.

U članku 26. stavak 1. i 2. mijenja se i glasi:

»Ako inspektor i nadzornik u prvom inspekcijskom pregledu ne utvrdi povredu Zakona i propisa, obavijestit će o tome poznatog podnositelja prijave najkasnije u roku od 15 dana od dana pregleda.

Ako inspektor i nadzornik u prvom inspekcijskom pregledu utvrdi povredu Zakona i propisa pokreće upravni postupak, a podnositelju prijave dostavlja obavijest o pokrenutom inspek cijskom postupku u roku od 15 dana od dana pregleda.«

Stavak 3. briše se.

Članak 3.

U članku 27. stavak 2. briše se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 362-01/02-01/60
Urbroj: 531-01-02-01
Zagreb, 13. kolovoza 2002.

 

 

Ministar
Božo Kovačević, v. r.

 

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17