Koncesijom se stječe pravo gospodarskog korištenja prirodnih bogatstava i drugih dobara od interesa

za Republiku Hrvatsku. Koncesija se može dati i na šumska dobra, ceste, telekomunikacije i drugo. Koncesije se mogu dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama na vrijeme od 99 godina.

 

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17