Bitni zahtjevi za građevinu koji se osiguravaju u projektiranju i građenju su:

a) mehanička otpornost i stabilnost tako da predvidiva djelovanja tijekom građenja i uporabe ne prouzroče: 

 rušenje građevine ili njezina dijela, 
 • deformacije nedopuštena stupnja, 
 • oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, 
 • nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

b) zaštita od požara tako da se u slučaju požara: 

 • očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom, 
 • spriječi širenje vatre i dima unutar građevine,
 • spriječi širenje vatre na susjedne građevine,
 • omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje, 
 • omogući zaštita spašavatelja.

c) higijena, zdravlje i zaštita okoliša tako da ih posebice ne ugrožava: 
 • oslobađanje opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (onečišćenje zraka i sl.), 
 • zračenje,
 • onečišćenje voda i tla,
 • neodgovarajuće odvođenje otpadnih i oborinskih voda, dima, plinova te tekućeg otpada,
 • nepropisno postupanje s krutim otpadom,
 • sakupljanje vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine.

d) sigurnost u korištenju tako da se tijekom uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika građevine,

e) zaštita od buke tako da zvuk u građevini ili u njezinoj blizini bude na razini koja ne ugrožava zdravlje i osigurava noćni mir i zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad korisnika i susjeda,

f) ušteda energije i toplinska zaštita.

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17