Izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2 može se početi odmah koristiti. Za ostale građevine treba tražiti uporabnu dozvolu.

Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor ili vlasnik građevine prilaže:

  • presliku konačne građevinske dozvole odnosno potvrdu glavnog projekta, 
  • podatke o sudionicima u gradnji, 
  • pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, 
  • završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine.

Uporabna dozvola može se izdati prije dovršetka građenja cijele građevine za dio građevine, ali to mora biti predviđeno glavnim projektom: 

  • ako je to potrebno radi nastavka i dovršenja građenja (korištenje mosta za pristup  gradilištu, trafostanice i dalekovoda za opskrbu energijom i dr.), 
  • ako se određeni dio građevine može početi koristiti prije dovršenja cijele građevine.

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17