Građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti.

Uređena građevinska čestica je ona čestica koja može ispuniti slijedeća tri uvjeta:

  • Pristup s uređene javne površine - postojeća prometnica koja je dovršena, a nije u skladu sa prometnim uvjetima Plana;
  • Zgrade na toj čestici moći će se priključiti na sustav odvodnje u skladu sa odredbama Plana (javna odvodnja ili nepropusna septička jama);
  • Na samoj građevinskoj čestici moguće je urediti sve parkirališne potrebe za planirane sadržaje u planiranoj zgradi (zgradama).
 

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17