Nekretnina se može izvlastiti kada je to potrebno radi gradnje građevina ili izvođenje radova u interesu Republike Hrvatske i kada se ocjeni da će se korištenjem nekretnine u novoj namjeni postići veća korist od one koja se postizala korištenjem nekretnine na dosadašnji način. Izvlaštenje vrši vlast zbog javnog interesa uz sporazumno utvrđenu naknadu ili u zamjenu za odgovarajuće zemljište na nekom drugom mjestu. Odluku o tome da je određen zahvat u interesu Republike Hrvatske donosi Vlada RH na prijedlog korisnika izvlaštenja, a uz pribavljeno mišljenje skupštine županije ili Skupštine Grada Zagreba.

 

Izvlaštenje se može provesti u korist pravne ili fizičke osobe radi:

  • gradnje infrastrukture - prometne, telekomunikacijske, energetske, vodoprivrede i dr.;
  • zgrada za zdravstvo, kulturu prosvjetu;
  • industrijskih, energetskih i prometnih građevina;
  • zgrada i građevina za vojsku, policiju i pravosuđe;
  • građevina i radova za eksploataciju rudnog blaga i mineralnih sirovina.

Izvlaštenje se može provesti samo ako su izgradnja građevine ili planirani radovi u skladu s prostornim planom.

Potpunim izvlaštenjem prestaju sva prava prethodnog vlasnika na toj nekretnini uključujući zgrade i druge građevine na izvlaštenom zemljištu. Nepotpunim izvlaštenjem ograničava se pravo vlasništva na nekretnini (služnost i zakup). Za izvlaštenu nekretninu vlasniku će se sporazumno odrediti naknada koja je u pravilu nekretnina odgovarajuće tržišne vrijednosti, koja omogućuje iste uvjete korištenja te koja se nalazi na području istog grada ili općine.

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17