Katastar zemljišta sadrži podatke o zemljištu - položaju, obliku, površini, načinu iskorištavanja, proizvodnim sposobnostima, katastarskom prihodu i korisniku. Zemljište je u katastru zemljišta označeno posebnim brojem (k.č.br.). i nazivom katastarske općine (k.o.). Oznake katastarskih čestica u zemljišnoj knjizi moraju biti sukladne s njihovim oznakama u katastru zemljišta i katastarskim planovima.

 

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17