Zemljišno knjižni uložak sadrži:

 

  • posjedovnicu (popisni list, list A) u koju se upisuju "...podaci o svim sastavnim dijelovima zemljišno knjižnog tijela kao i ona stvarna prava koja postoje u korist kao i sve  katastarske promjene,
  • vlastovnicu (vlasnički list, list B) u koju se upisuje pravo vlasništva cijelog zemljišno knjižnog tijela, ograničenja kojima je vlasnik podvrgnut glede upravljanja i raspolaganja zemljišno knjižnim tijelom ili suvlasničkim dijelom,
  • teretovnicu (teretni list, list C) u koju se upisuju stvarna prava kojim je opterećeno zemljišno knjižno tijelo ili idealni dio nekog suvlasnika U teretovnicu se upisuju zabrane opterećenja ili otuđenja zemljišno knjižnog tijela kao i koncesija na javno dobro Republike Hrvatske, jedinice lokalne uprave ili samouprave.

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17