hidrokrov5Kako bi se postigla dobra hidroizolacija, podloga mora biti ispravno pripremljena što podrazumijeva nezaleđenost, nosivost i čistoću podloge. Hidroizolacija se može primjeniti i na suhim i blago vlažnim podlogama.
Hidroizolacija krovova se najčešće izvodi od bitumenskih, mineralnih i sintetičkih materijala. Kao hidroizolacija koriste se krovne folije koje su u isto vrijeme i vodonepropusne i paropropusne, da se ne bi stvarao kondezat unutar termoizolacije. Da biste bolje odredili koju foliju staviti na krov, treba obratiti pažnju na nekoliko brojeva, pod uvjetom da su ih proizvođač i distributer ispravno označili. Krovne se folije uglavnom ne kidaju kada se zabije čavao, ali često krovopokrivači ugaze i iskidaju foliju. Sve se te rupe moraju pokrpati, ili stavljanjem dodatne folije preko rupe, ili se manje rupe mogu zakrpati ljepljivim trakama koje su namijenjeme samo za krovne folije. Folije se proizvode u raznim bojama, iako je najčešća tamnosiva. Mogu biti i crvene, narančaste ili svjetloplave. Boja folije ne određuje kvalitetu, jer je to interno razlikovanje proizvođača.

Hidroizolacijski materijali na bazi bitumena
Bitumen se u građevinarstvu koristio još u Starom vijeku – ulice Babilona popločavane su opekom fugiranom bitumenom. Bitumen i proizvodi na bazi bitumena (crna izolacija) i danas su najprisutniji, a ta prisutnost se može dobro uočiti i na našem tržištu gdje ih susrećemo kao hidroizolaciju kosih i ravnih krovova, temelja, konstrukcija, objekata infrastrukture, metalnih cisterni podzemnih prostorija itd. Zavisno od mjesta primjene, ovi proizvodi se isporučuju u kombinaciji sa drugim materijalima. Ovo su neki od primjera: bitumenom impregnirani krovni karton; bitumenske trake sa uloškom od krovnog kartona; bitumenski stakleni voal, jednostrano obložene aluminijske folije; bitumenske trake sa uloškom od aluminijske folije; bitumenske trake sa uloškom od staklenog voala; bitumenski krovni karton; bitumenske trake s uloškom od staklene tkanine koji su sastavljeni od uloška (nosača bitumenske mase), obostrane obloge od bitumena i posipa od sitnog pijeska čiji je zadatak zaštita od slijepljivanja. U prodaji ima i proizvoda s kombinacijom mehaničkih osobina aluminijskih ili sintetičkih folija (poliesterski fi lc) i bitumena.
hidrokrov1
Postavljanje hidroizolacije na ravan krov.

Bitumenske trake su izrađene iz kvalitetnih bitumena s dodacima i ulošcima (armaturama), koji im osiguravaju iznimne fi zikalne i tehnološke karakteristike. Bitumenske trake su namijenjene za zaštitu konstrukcija i građevina od prodora podzemne, atmosferske ili druge vode (uključujući i vlagu). S odgovarajućim postupkom ugradnje i odgovarajućim brojem slojeva postižemo potpunu vodonepropusnost kao i kod iznimno velikih vodenih ili parnih tlakova postojanost kako na niske tako i na visoke temperature, dobra fl eksibilnost i mogućnost prilagodbe podlogama koje rade (promjena temperature, slijeganje …), visoka otpornost na ultraljubičaste zrake svijetlosnog spektra, otpornost na starenje, dugi vijek trajanja, jednostavna ugradnja, jednostavne naknadne dorade, promjene i popravci. Trake se međusobno razlikuju po kvaliteti bitumenske obložne mase (oksidirani bitumen, s polimerom modifi cirani bitumen –APPili SBS); vrsti nosača bitumena (armaturi): krovni karton, stakleni voal, staklena tkanina, poliesterski fi lc (polst), metalne folije (uglavnom Al) ili kombinacija nosača (najćešće staklenog voala iAl folije); vanjskom izgledu – zaštitni slojevi: PE folija, fi ni mineralni posip (talk), grubi mineralni posip (kvarcni pijesak), grubi dekorativni posip škriljevčevog lomljenca; ukupnoj debljini. U upotrebi su i bitumenske emulzije. 

Sintetički materijali
Sintetičke/polimerne membrane, ili samo membrane, kako se najčešće nazivaju u praksi, možemo razlikovati prema sirovini koja im daje različite karakteristike – PVC, TPO, PUR, PE, PP, PVA, EVA, TP, EPDM, PIB... Ove membrane mogu biti impregnirane filcom radi poboljšanja osobina, nakon postavljanja mogu se bojati u željenu boju, a neki proizvođači rade i specijalne završne obrade koje daju dodatnu kvalitetu estetici krovnih površina. Slobodno se polažu, mehanički fi ksiraju, prskaju,   lijepe ili opterećuju balastom (šljunak, kulir ili sl.), mogućnost korištenja i drugih materijala na bazi bitumena ili nekih drugih sirovina (ECB,  PMMA, EPDM, itd.).Zavisno od primjene biramo one sa odgovarajućim osobinama, pa tako PP membrane (Polypropylen) najčešće upotrebljavamo kod hidroizolacije vodorezervoara i bazena (može biti armirana staklenim vlaknima), TP (Thermoplastic  Polyolefi ns) je koekstrudirana geomembrana koja se koristi za hidroizolaciju tunela (ima ugrađenu signalnu traku koja olakšava postavljanje), PIB (Polyisobutylene) je sintetička guma kompatibilna sa bitumenskim trakama i zadržava fl eksibilnost do temperatura od -60ºC, PVC membrane imaju prednost zbog povoljne cijene, itd.  Prema načinu izvedbe dijele se na glatke, hrapave (sa jednostranom ili obostranom teksturom) te bobičave, bradavičaste, čepaste itd. Važna odlika membrana je njihova izuzetna otpornost na kidanje, pa ima proizvoda koji su specifi cirani za istezanje do kidanja od čak 1.000%. Međutim, nisu otporne na probijanje pa se moraju zaštititi netkanim geotekstilom (jednostrano ili dvostrano u zavisnosti od primjene). PVC je osnovni materijal za jednoslojne hidroizolacijske membrane, koji se koristi već preko 40. godina a ima dokazanu tehnologiju. Proizvedeni materijali su jednolični i konzistentni, visoke gustoće (bez pora) i manje osjetljivi na vlagu.
hidrokrov2
Postavljanje hidroizolacije na kosi krov.

PVC je najčešći izbor većine suvremenih izvođača hidroizolacija zbog jednostavnosti ugradnje i zavarivanja te zbog tolerancije PVC-a na različite uvjete na mjestu ugradnje. Razlikujemo više vrsta PVC hidroizolacijskih membrana, svaka ima svoju namjenu (ravni krovovi, terase, podzemne građevine, bazeni, rezervoari …). TPO (termoplastični poliolefi n) kao materijal nudi brojne primjene kao niti jedan do sada na tržištu poznat materijal. Popularnost TPO -a raste kroz upotrebu u raznim granama industrije. Popularnost termoplastičnih poliolefi na u upotrebi na krovovima bilježi značajan porast kako u Europi tako i na Američkom kontitnentu. Sve šira upotreba ovog materijala temelji se na dobrim fizikalnim i kemijskim karakteristikama polipropilena kao bazne sirovine. Spoj pozitivnih svojstava elastomernih i plastomernih membrana trenutno čini TPO hidroizolacije neusporedivo najkvalitetnijim materijalima na tržištu jednoslojnih sintetičkih hidroizolacija.
Dodatna hidroizolacija često se naziva sekundarnim pokrovom. To je vodonepropustan odnosno vodoodbojan sloj ispod crjepova kojim se zajamčeno štite donji slojevi od navlaživanja kišnicom, snijegom ili kondenziranom vodom. Krov s dodatnom hidroizolacijom projektira se zapravo na dva načina: - s dva sloja zraka za prozračivanje, iznad i ispod sekundarnog pokrova,  - s jednim slojem zraka za prozračivanje, samo iznad dodatne hidroizolacije. Postoji i hidroizolacija krova pod crijepom (pričvršćivanje jakom cementnom žbukom). Za takve hidroizolacije potrebni su elastični cementni hidroizolacijski premaz, cementna žbuka modifi cirana polimerom te polimerni teks za višestruko poboljšanje žbuke.
Hidroizolacija kosog krova na kome je crijep žbukom učvršćen za betonsku ploču podrazumijeva izradu membrane između ploče i crijepa, koja mora osigurati potpunu vodonepropusnost te biti vrlo otporna i dugovječna, budući su eventualni popravci vrlo komplicirani. Elastični cementni premaz predstavlja idealno rješenje za hidroizolaciju ispod crijepa učvršćenog cementnom žbukom. Premaz se nanosi po gornjoj površini krovne betonske ploče i ima sljedeće karakteristike: osigurava efikasnu hidroizolaciju, čak i kod malih krovnih nagiba, potpuno se veže uz betonsku ploču (budući da je na cementnoj bazi), velika elastičnost (prati ekspanzije i kontrakcije betonske ploče bez pucanja), vrlo čvrst i dugotrajan, nanosi se četkom što olakšava obradu teških dijelova na krovu, kao što su slivnici, oluci, krovni prozori itd., paropropusan (sprečava kondezaciju vodene pare, predstavlja adekvatnu podlogu za postavljanje termičke izolacije, osobito za postavljanje brizganog poliuretana. Sve šupljine, pukotine ili druge nepravilnosti na betonskoj ploči treba popraviti cementnom žbukom modifi ciranom polimerom ili cementnom žbukom s dodatkom polimernog lateksa Gdje god se javljaju spojevi betonske ploče sa vertikalnim elementima (dimnjaci, parapeti i sl.), preporučuje se izrada trouglastih holkera stranice 5-6 cm pomoću cementne žbuke modifi cirane polimerom ili cementnom žbukom sa dodatkom polimernog lateksa, kako bi se olakšalo nanošenje. Površine se dobro namoče, ali bez akumulacije vode. Hidroizolacije se dijele i na elastične (na bazi bitumena – bitumenske trake sa uloškom od staklenog voala, staklenih tkanina, metalnih folija, poliestera i sl; folije na bazi polivinilklorida (PVC), poliizobutilena, etilenkopolimerbitumena (ECB); folije visoke gustoće (HDPE) i dr.), krute (penetrat premaz, vodonepropusni malteri).
hidrokrov3hidrokrov4
Oštećenja stropova izazvana loše izvedenom hidroizolacijom.

I kod ravnih i kod kosih je krovova potrebno spriječiti prodiranje difuzne vodene pare iz grijanih prostora u sloj toplinske izolacije i stvaranja kondenzata u toplinskoj izolaciji ili ga svesti na dozvoljeni minimum, a isto tako treba spriječiti kondenzaciju vodene pare na unutrašnjoj površini. Parna se brana postavlja na toplijoj strani u odnosu na sloj toplinske izolacije. Kod neprovjetravanih se krovova parna brana izvede sa izolacijskim trakama sa ugrađenom metalnom folijom (Al folija), dok je kod provjetravanih krovova u većini slučajeva dovoljna PE folija. Parnu je branu potrebno proračunati. Parne brane su slojevi u obliku folija, premaza ili sl. koji imaju malu ili gotovo nikakvu paropropusnost zahvaljujući velikom faktoru otpora difuziji vodene pare μ njihovih materijala. Faktor μ pokazuje koliko je puta veći otpor difuzijskom prolazu vodene pare kroz promatrani materijal u odnosu na sloj mirnog zraka jednake debljine i jednake temperature (μ zraka=1). Osobine parnih brana imaju metali (npr. aluminijska folija), guma, bitumenski premazi, asfalt, plastične mase i dr. Za razliku od parnih brana paropropusne folije omogućuju prolaz vodene pare u jednom smjeru, dok je u suprotnom smjeru taj prolaz onemogućen. Zato su takve folije našle primjenu kao  slojevi  sekundarnih pokrova, tj. slojeva kod kojih je važno da vodena para prolazi kroz njih prema vanjskom prostoru, a istovremeno taj sloj služi kao zaštita od prodora vode npr. kod krovova i/ili zidova kod kojih postoji realna opasnost od prodora oborinskih voda.
Za hidroizolaciju krovova najčešće se upotrebljavaju paropropusne vodonepropusne membrane, armirane folije, izolacijske trake za vruće ljepljenje (krovni karton impregniran bitumenom te – sa ili bez posipa), bitumenizirane krovne ljepenke, višeslojne tekuće polimerne folije, bitumen – polemerske membrane, armirane poliolifenske membrane, hladni premazi na bazi bitumena i sl.

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17