solarheatZagrebačka županija raspisala je 1. kolovoza 2011. javni natječaj za prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Zagrebačke županije u sufinanciranju projekta “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima Zagrebačke županije za 2011 godinu“.

U slučaju da se odlučite ugraditi solarni kolektorski sustav za pripremu potrošne tople vode i dogrijavanje objekta (zgrade, kuće, stambene jedinice i dr.) Zagrebačka županija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pomoći će Vam sa nepovratnim sredstvima u maksimalnom iznosu od 40% investicijskih troškova (nabava i ugradnja opreme), ali do najviše12.000,00 kuna (s PDV-om) po kućanstvu. Uvjet da biste uopće mogli ostvariti pravo na sredstva jest da ste fizička osoba, da imate prebivalište na području Zagrebačke županije, da ste vlasnik stambenog objekta na koji planirate postaviti kolektore te da ćete u realizaciju ovakvog projekta uložiti i nešto vlastitog novaca.

Uvjeti natječaja

U slučaju da ste se odlučili prijaviti na natječaj nemojte olako shvaćati uvjete natječaja, te ne pokušavajte “lov u mutnom”, piše portal Zelena energija. U slučaju da ne zadovoljavate neki od niže navedenih uvjeta Vaša prijava sigurno neće biti ni razmatrana, a uvjeti su: 

 da ste punoljetna, fizička osoba s prebivalištem na području Zagrebačke županije;

da imate prijavljeno prebivalište ili boravište na adresi izgrađenog objekta na kojem se planira ugradnja sustava, a koji se mora se nalaziti na području Zagrebačke županije;

da posjedujete dokaz o vlasništvu nad izgrađenim objektom na kojeg planira ugradnja sustava;

da posjedujete odgovarajući akt kojim se dopušta građenje za izgrađeni objekt na koji se planira ugradnja sustava;

da prihvaćate opće uvjete zajedničkog sudjelovanja u subvencioniranju projekata za koje se odobravaju sredstva Zagrebačke županije sukladno Natječaju;

da ćete ugraditi sustav za korištenje OIE koji će biti zasebna funkcijska cjelina i koji će se sastojati iz svih potrebnih tehničkih komponenti navedenih u Natječaju (točka I)

Potrebna dokumentacija

Također, vrlo ozbiljno shvatite i traženu dokumentaciju koja se zahtjeva od Vas. Nemojte misliti da ćete moći naknadno dostaviti dokumentaciju koju ste prvi put “zaboravili”. U slučaju da ne dostavite svu traženu dokumentaciju u za to predviđenom roku Vaša prijava sigurno neće biti ni razmatrana.

Rok za predaju prijava je 20. Rujna 2011.

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17