RANDIC-TURATOU sklopu 3. Kongresa hrvatskih arhitekata koji se održava u Splitu od 25. - 27. studenog u Palači Milesi bit će svečano otvorena Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitekata u 2010. godini te dodijeljene nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) za najuspješnija autorska ostvarenja hrvatskih arhitekata, realizirana u 2010. godini, u Hrvatskoj i u svijetu. Otvorenje izložbe i dodjela nagrada predviđeni su za 25.11. u 20:00.

Na Godišnju izložbu ostvarenja hrvatskih arhitekata 2010. godine hrvatski arhitekti prijavili su ove godine ukupno 88 autorskih ostvarenja realiziranih u protekloj godini, u kojima je sudjelovalo oko 150 suradnika. Izložbu UHA organizira od 1984.godine te je tradicionalno neselektirana tj. prepuštena je autoselekciji samih arhitekata koji svoje radove prijavljuju. Uvjet za sudjelovanje na izložbi je članstvo u Udruženju hrvatskih arhitekata i da je realizacija nastala u 2009. godini.

Ostvarenja su razvrstana u nekoliko tipologija: obiteljske kuće, višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne i javne zgrade, rekonstrukcije i dogradnje, intervencije u javnom prostoru i urbanizam, interijeri i arhitektonska publicistika.

Nagradu Viktor Kovačić za životno djelo kao najviše priznanje za cjelokupni životni opus, Udruženje hrvatskih arhitekata ove godine dodjeljuje arhitektu Edi Šmidihenu iz Zagreba. 
Nagradu Neven Šegvić za najuspješniji publicistički, kritički i teorijski rad na području arhitekture i urbanizma u 2010. godini dobio je Tomislav Premerl za ukupni znanstveno-istraživački i publicistički rad na području arhitekture i urbanizma, ( Recentno: urednik izdanja Hrvatska arhitektura u XX stoljeću, zbornik radova, Matica hrvatska)

U ostalim kategorijama Stručni savjet UHA-e istaknuo je sljedeće nominacije najuspješnijih godišnjih ostvarenja za 2010. godinu: u kategoriji najuspješnijeg ostvarenja na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja u 2010. godini za nagradu Bernardo Bernardi nominirani su:

 • Nikola Bašić / Spomen obilježje kornatskim vatrogascima / Otok Kornat,
 • Helena Paver Njirić / Instalacija moiré / MAXXI, muzej umjetnosti 21.stoljeća u Rimu, 
 • Lea Pelivan, Toma Plejić, STUDIO UP / Poslovna zgrada sjedišta Spectator Grupe / Zagreb, 
 • Pulska grupa / Uredi Pula Film Festivala / Pula.

Za nagradu Drago Galić za najuspješnije ostvarenje na području stambene arhitekture u 2010. godini nominirani su:

 • Rujana Bergam Marković,
 • Boška Bahtijarević,
 • Aleksandar Marković / ARHITEKTRI / Dvije kuće / Bratovići
 • Marija Burmas i Ivo Lola Petrić / Višestambena građevina POS / Vrgorac
 • Tomislav Ćurković i Zoran Zidarić / Obiteljska kuća / Zagreb
 • Nikola Popić / Kuća Kosor / Bol
 • Andrija Rusan i Jasminka Rusan / Kuća Dašekovo / Gornja Podgora

Za godišnju nagradu Viktor Kovačić za najuspješnije arhitektonsko ostvarenje u 2010. godini nominirani su:

 • Igor Franić / Muzej suvremene umjetnosti / Zagreb
 • Mario Perossa / Gradska sportska dvorana / Novigrad 
 • Randić - Turato arhitekti / Osnovna škola "Veli vrh" / Pula

Ostvarenja iz 2010. godine valorizirao je Stručni savjet Udruženja hrvatskih arhitekata u sastavu; voditeljica Vanja Ilić d.i.a. (Zagreb), Dario Gabrićd.i.a. (Split), Miroslav Gengd.i.a. (Split), d.i.a. (Zagreb), Petar Miškovićd.i.a. (Zagreb), Silvije Novak d.i.a. (Zagreb), Karin Šerman d.i.a. (Zagreb), Andrej Uchytil d.i.a. (Zagreb).

Izložba će nakon Splita biti predstavljena i u ostalim regionalnim društvima hrvatskih arhitekata.

rusan


 

 

 

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17