drvenistolic3

Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš tijekom životnog ciklusa nekog proizvoda zahtjeva prihvaćanje projektiranja i dizajniranja koje ima na umu prevenciju zagađenja, smanjenje tog zagađenja tijekom proizvodnje i korištenja. Kod takvog dizajniranja ne uzimaju se u obzir samo tradicionalni kriteriji definiranja i razvoja proizvoda kao što su funkcionalnost, estetika, troškovi, sigurnost korištenja, ergonomija i sl.

Potrebno je dakle, razviti pravi Ekodizajn namještaja, piše portal Interijernet.hr.

Uzimajući to u obzir ekodizajn je projektiranje koje jamči uvažavanje obveze da su drvo i drvni materijali korišteni iz šuma kojima se gospodari prema strogima pravilima (FSC).

Kod same realizacije proizvoda dolazi do minimalnog onečišćenja okoliša poštujući slijedeće ciljeve: smanjenje opasnih tvari koje onečišćuju okoliš, smanjenje količine korištenog repromaterijala, smanjenje korištenje energije, produljenje duljine korištenja proizvoda, uvođenje, gdje god je to moguće – modularnog koncepta i mogućnosti rastavljanja koji jamčki fleksibilnost korištenja i prilagodbe prostorima.
krevet3
Ekodizajn ide prema tome da olakša upotrebu nekog proizvoda, da pojednostavi sastavljanje i rastavljanje, ali i da  osigura mogućnost recikliranja, te sigurno odlaganje pojedinog proizvoda ili pak nekog njegovog dijela Kod pakiranja se također koristi reciklirani materijal, ali se ima na umu i smanjenje smetnji kod transportiranja. Prema svemu navedenom čini se da ćemo imati sasvim novu generaciju dizajnera koji će uz, tradicionalne detalje, morati imati na umu i ove nabrojane, a uz sve to tijesno surađivati s proizvođačima, osluškujući njihove mogućnosti,  ali i potrebe da se zaštiti radnik i okolina i tijekom samog proizvodnog procesa.
nise
Od najvažnijih zahtjeva za drvo i drvne materijale je izdvajamo onaj da u projektiranju i proizvodnji ekološkog namještaja mora biti obavezno korištenje drva koje potječe iz šuma kojima se gospodari prema strogim pravilima, te koji koriste minimalnu energiju i zagađenje okoline.
Nadalje, kod projektiranja i proizvodnje potrebno je izbjeći supstance koje su opasne po zdravlje ljudi i okoliš. 
Već smo naveli i smanjenje količine korištenog repromaterijala. Pravi ekodizajner mora znati smanjiti i šart kod proizvodnje, koristiti reciliklirani repromaterijal ili pak onaj kojeg je moguće reciklirati.
Kod korištenja proizvoda koji su nastali kao plod ekodizajna, potrebno je naglasiti da je olakšana motanža  do te mjere da korisnik može sam sastaviti pojedini proizvod. Kasnije čišćenje i održavanje proizvoda maksimalno je olakšano, a pojednostavljena je i zamjena rezervnih dijelova koji se troše tijekom upotrebe.
polica1

 

 

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17