Parketne daščice izrađuju se od hrastovine, bukovine, jasena, oraha, borovine i egzotičnih drva, širine 26-100 mm, duljine 200-500 mm, debljine 13-21 mm (jus d. D5 020).

 

Da bi se uštedilo na kvalitetnom drvu rade se daščice manjih dimenzija (manji je otpad) i tanje, ali se lijepi na ploče obično iverice dimenzija 40x40 do 50x50cm (lamel parket). Ove ploče mogu biti i 25x25 ili60 ili 105 do 200cm.

Mozaik parket je sličan lamel parketu (po dimenzijama ploča, ali je sa strane zaljepljen na papir- koji se uklanja nakon postave- ljepljenja na podlogu).

Posebna vrst drvenih podova – koja graniči sa parketima su brodski podovi (i obični daščani, neprofilirani) podovi. Obično se postavljaju okomito na prozor, a čeone fuge se izmiču (i običan parket se može postaviti na način „brodskog poda“). Kod sportskih dvorana brodski se pod radi na elastičnoj podlozi od nekoliko na križ postavljenih slojeva.

Parket se postavljaju čavlanjem-pribijanjem u utore ili ljepljenjem. Obzirom da se danas rijetko izvode slijepi podovi ova druga varijanta je češča. Ljepila za parket su  na bazi organskih rastvarača ili bitumenska (vruća). Prigodom ljepljenja temperatura prostorije treba biti min 20EC.

Površinska obrada parketa može biti voskom, bajcom ili lakovima.

Prilikom postave, između parketa i zidova moraju se staviti dilatacijske razdjelnice (inače se uslijed promjene vlažnosti parket može izdignuti). Ove se razdjelnice pokrivaju kutnim letvicama različitih profila, prije su se pribijale u parket, a danas, zbog povećane visine, češće i u zid (uvijanje u plastične umetke).

Osim spomenutog načina postave parketa na način brodskog poda česti su načini: pod kutem od 45E (u odnosu na zidove), u vidu kvadrata (sa ili bez friza) i u vidu mozaika.

Načini pričvršćenja parketa, osim čavljanja u slijepi pod ili polumeke podloge su ljepljenje pa cijeloj površini ili samo ljepljenje rubova (kod lamel parketa).

Parket u bitumenu postavlja se u sloj debljine 5mm (5kg/m2) vrućeg (75EC) bitumena tako da se njime ispune utori.

Parket u hladnom ljepilu: ljepilo se nanosi nazubljenom špahtlom po cijeloj površini polaganja i daščice se zbijaju jedna uz drugu (putem pera i utora) i utiskuju u ljepilo.

Polaganje lamel parketa smatra se suhim postupkom jer se lijepe samo rubovi ploča.

Struganje (brušenje) parketa vrši se rotacijskim strojevima, u nekoliko navrata: najprije grubo, a na kraju fino brušenje. Mazanje voskom – jednostruko ili dvostruko. I mazanje i (ili) lakiranje parketa mora se izvršiti neposredno nakon struganja (brušenja). Lakiranje se vrši u 3 sloja bezbojnim (prozirnim) lakom ili uz dodatak pigmenta.

1.sloj: 25% laka, 75% razrjeđivača

2.sloj: 50%   50%

3.sloj: 75%   25%

Postava parketa obračunava se po m2, a letvica (kutnih) po m'.

Orijentacijske norme: ~ 0,45h/m2 ( za veće dašćice- manja norma). Ova norma odgovara i čavlanju u slijepi pod i polaganju u (vrući ) bitumen.

Nešto manja norma ( brži je rad)  kod polaganja u (hladno) ljepilo: 0,35-0,40 h/m2

Postava letvica ~ 0,05 h/m'.

logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@gradnja.org

Marketing

marketing@gradnja.org

Copyright 2007-2020 GRADNJA ORG; Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17