Izolacije prostora sa izvorima buke

Difuzija zvuka u prostoru vrši se direktno od izvora buke i refleksijom od stijena prostora. Ova refleksija pojačava i (vremenski) produžuje izvorni signal.

 

Doziranje ili eliminacija ovih efekata se postiže (sprečavanjem) reduciranjem refleksije i postavom prepreka ravnomjernom širenju zvučnih valova. Za tu svrhu se koriste porozne reljefne ploče, perforirane metalne ploče i perforirane ploče iz drugih materijala, opekarski proizvodi sa raznim šupljinama i zvučni paravani od punih, perforiranih ili reljefnih ploča, zavjesa i sl:

- oblaganje zidova ili postava panela u prostoru vrši se specijalnim reljefnim pločama iz poliuretanskih pjena sa otvorenim celulama, koje mogu biti izrađene u više slojeva

- za istu svrhu se upotrebljavaju i reljefne metalne ploče perforirane ili obrađene raznim antiakustičkim presvlakama. Iza ovih ploča postavljaju se često ploče od mekih, zvukoapsorbirajućih materijala (npr. mineralne vune).

- umjesto metala upotrebljavaju se i razni drugi materijali za antiakustičke ploče: gips, gips-karton, drvo, ploče iz prerađenog drveta (npr heraklit). Ove su ploče najčešće perforirane i podložene mekim materijalima sa unutrašnje strane

- redukcija refleksije zvuka postiže se i postavom ploča koje formiraju neki makroreljef stropa ili zida

- prostorne pregrade ostvaruju se zavjesama od teških PVC traka koje mogu biti providne i u raznim bojama

- akustičke pregrade, u unutrašnjim prostorima i u eksterijeru, pločama veće težine koje su izrađene u obliku sendviča: obostrano metal, a u sredini neka teška ispuna. Metalna površina može biti tretirana na razne, prethodno opisane načine.

- za apsorpciju zvuka, odnosno za redukciju refleksije upotrebljavaju se i naročiti glineni proizvodi – saćaste opeke sa šupljinama okomitim na ravninu zida. Ove opeke mogu same formirati zid ili biti aplicirane na neki drugi (nosivi) zid, sa ili bez podložnog sloja od mekih ploča

- akustičke žbuke mogu se izvoditi sa više ciljeva:

1. da spriječe zvučne vibracije raznih elastičnih površina (npr. metalnih kanala) – na bazi bitumena ili sintetičkih materijala sa dodatkom mineralnih čestica

2. da svojim reljefom pridonesu redukciji jeke – realizira se špricanjem nekog veziva pomiješanog sa nitima (vlaknima) celuloze ili sl.

3. da pridonesu akustičko-izolacijskoj moći zida – na bazi težine, npr. baritne žbuke

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna