Oblaganje keramičkim pločama

Kao i krov, i pročelja se oblažu keramičkim pločama, ali većeg formata (npr. 300x200x8 mm), glazirane (često) i bez ikakve profilacije ili istaka.

Ploče se fiksiraju na podložne letve vijcima i to u dva međusobno ortogonalna reda da bi se njihova ravnina što bolje fiksirala u prostoru. Glave vijaka, odnosno rupe za njih, pokrivaju ploče iz gornjeg reda i jedna susjedna u istom redu.

Zbog toga se pokrivanje ovakvim pločama vrši kao jednostruko-horizontalno: ploče u istom redu se preklapaju od smjera vjetra za 4-5 cm, a za istu mjeru i gornji red preklapa donji. Da bi se izbjegla trostruka debljina ploča na pojedinim mjestima, gornji red je uzdužno pomaknut za duljinu horizontalnog preklopa.

Sa ovakvim pločama mogu se zamisliti i pokrovi u drukčijim uzorcima.

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna