Betonski prozori

Ne ulaze naravno u stolariju ali je djelomično zamjenjuju, naročito kod fiksnih unutrašnjih otvora. Međutim čest je slučaj i fasadne ugradbe, tamo gdje nisu velike temperaturne razlike između dviju strana ili gdje je naročita istaknuta protupožarna sigurnost.

 

Iz betona se izrađuju okviri s takvom profilacijom da je moguća ugradba fiksnog jedno, dvo ili trostrukog stakla ili krila iz drugog materijala.

Izvode se na principima betonske prefabrikacije a tako se i montiraju. Upotrebljava se sitna granulacija šljunka ili pijesak, a ojačanje se postiže dodavanjem niti staklene vune.

Veze između betonskog okvira i stranica zidarskog otvora postiže se odgovarajućom obostranom profilacijom koja se ispunjava mortom. Na isti način ostvaruje se veza između pojedinih betonskih okvira. U spoj se može uložiti i armaturna šipka.

Ostakljenje se vrši kitom ili letvom koja može biti također betonska, drvena ili plastična. Šprljci imaju «T» ili «+» oblik što ovisi o broju stakala ili o načinu ostakljenja.

Za izvedbu većih površina sastavljenih od betonskih prozora moraju se provesti statički proračuni a proizvođači deklariraju obično max. duljine pojedinih šprljaka odnosno veličine polja.

Betonski prozori se mogu koristiti za stubišta, industrijske objekte s nižom temp. razlikom.

 

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna