Prozori i vrata iz plastike

Kao što i u nekim drugim područjima plastika zamjenjuje ˝klasične˝ materijale, tako i kod konstrukcija za zatvaranje građevinskih otvora drvo i metal mogu biti uspješno zamijenjeni ili kombinirani s plastikom. Naravno za proizvodnju prozora i vrata iz plastike moraju biti organizirani odgovarajući tvornički pogoni koji proizvode tipske elemente (tipskih dimenzija). Međutim moguća je i izvedba elemenata «po naruđbi» jer se spajanje profila (proizvoljne duljine) vrši vrlo jednostavno u uglovima pomoću (također tipiziranih) metalnih veza. Može se reći da je tipizacija dimenzija ovih prozora veći razlog standardni thermopan, nego tehnologija plastičnih materijala. U svijetu postoje vrlo poznate tvrtke koje proizvode kvalitetne konstrukcije iz plastike (Kömmerling, Salamander, Brügmann, Relan, Veka i druge), a kod nas proizvodnja započinje («Kostroj»,Slovenske Konjice).

 

Prema konstrukciji, načinu ostakljenja, pa i otvaranja ima različitih tipova ovih prozora (vrata). Najčešći je primjer: dvostruko ostakljenje (izo-staklom) i ekstrudirani plastični profil krila ojačan metalnom cijevi ili ˝C˝ profilom (iz hladno savinutog lima). Ostakljenje se vrši pomoću brtvila iz plastike i profiliranih letava na pero i utor (koje se utiskuju u osnovni profil krila).

Plastični prozori izvode se sa 2 (oba brtvljena) ili 3 preklopa, pri čemu jedno brtvilo može biti utisnuto u profilaciju krila a druga u doprozornik. Višestruko ostakljenje vrši se na 2 načina: ili sa trostrukim izo-staklom ili sistemom krilo na krilo.

Primjer:

 1. Najjednostavniji prozor sa svega dva, ali brtvljena, preklopa metalnim ˝C˝ profiliman za ojačanje krila i doprozornika, ostakljenjem pomoću letvice i brtvila. Profilu krila je na donjoj prečki dodan okap, kao posebno ljepljeni komad.
 2. Prozor potpuno istog profila, samo uz drugačiji okap, brtvilo i metalni okvir doprozornika.
 3. Prozor sa 3 preklopa i samo jednim brtvilom (na srednjem preklopu, iako je moguća ugradba brtvila i na krilu, za unutrašnji preklop). Okap je ekstrudiran zajedno sa cijelim profilom krila.
 4. Prozor potpuno istog principa. Razlika je samo u obliku metalnih uložaka, letve za ostakljenje i sl. Moguća je odvodnja utora i u krilu i u doprozorniku.
 5. Prozor istog principa predviđen za ugradbu na stari doprozornik (vidi pokrovnu letvu). Zbog toga je reduciran doprozornik iz plastike a metalno ojačanje ima samo ˝L˝ oblik. Usprkos trima preklopima, dva su brtvljena plastičnim brtvilima (oba ugrađena, utisnuta u doprozornik).
 6. Krilo posebne profilacije, koja omogućava regulabilno prozračivanje.
 7. Prozor za ustakljenje trostrukim izo-staklom. Letva je manje širine, ali s jakim perom. Omogućena je odvodnja krila i doprozornika.
 8. Obzirom na to da je za ostakljenje trostrukim izo-staklom potrebna nešto veća širina krila (uz uporabu letve uobičajene širine) može se ona iskoristiti i za bogatiju profilaciju prema doprozorniku: tri preklopa (od kojih 2 brtvljena na krilu) i okap.
 9. /x3/ Trostruko ostakljenje može se postići i prozorom ˝krilo na krilo˝ (bez problema i četverostruko, a na istom principu se može zamisliti i čak 5-erostuko i 6-erostruko). Osiguran je četverostruki preklop od čega 3 brtvljena (2 na doprozorniku, a 1 na krilu).
 10. /x2/ Isti princip, jedino su krila međusobno spojena tzv. ˝labirint˝ vezom.
 11. Iz plastike (ojačane naravno metalnim četverobridnim cijevima) mogu se izgraditi i dvo ili višedijelne konstrukcije za zatvaranje otvora velikih dimenzija; primjerice klizna (tj. klizno-podizna) vrata: Metalni prag je identičan sa onim kod drvenih vrata istog tipa. Kod tipa ˝Kömmerling˝ je pravokutna cijev istog presjeka korištena samo za ojačanje okvira, a potrebna profilacija je ostvarena u plastici.
 12. Kod sistema ˝Brügmann˝ mehanizam za podizanje i klizanje smješten je u jednoj metalnoj cijevi, obrnutog «U» presjeka (kod pomičnog krila –samo dolje).
 13. Iz plastike se izvode i prozori/vrata sa raznim načinima otvaranja (zahvaljujući u prvom redu odgovarajućem specijalnom okovu). Primjer podizno-klizno-zaokretnog prozora «za više svrha».
 14. Površinska obrada elemenata iz plastike može biti glatka bijela ili sa bojom dodanom u PVC masu, a mogući su naravno i razni otisci. Poseban način obrade je da se na osnovnu masu profila dodaje (istovremenim ekstrudiranjem) samo sloj bojanog PVC-a debljine oko 0,2 mm (sa vidljive strane), a na ovaj se vrši namaz akrilom tako da se postigne imitacija godova (i boje drva).
 15. Slično kao i kod prozora iz drva i plastični profili se mogu sa vanjske strane prekriti odgovarajućim metalnim profilima (iz eloksiranog aluminija). Ovi profili mogu biti tako oblikovani da čine dio konstrukcije samog prozora (alu-plastični prozori). Ovi se profili apliciraju i na krilo i na doprozornik.
 16. Ugradba (i okivanje) prozora iz plastike. Koriste se posebne profilacije i (ili) pregrade između «komora» u plastičnim profilima u koje se uvijaju vijci istog  presjeka. Po mogućnosti, nastoji se sa tim vijcima doprijeti do metalnih konstruktivnih profila. Ugradba se vrši pomoću plosnih željeza ili uvijanjem u zid, kroz unutarnju plohu metalnih cijevi (rupa sa kasnije zatvori čepom).
 17. Proizvođači «stolarije» iz plastike nude i niz dopunskih profila primjerice za pokrivanje fuga, za vodilice roleta, za okape i sl. koji se jednostavno dodaju osnovnim profilima (jedan derivat su i letve za plastične rolete). Osim toga proizvode se i profili za uklade, za fiksne žaluzine i sl.

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna