Oblaganja (lamperija)

Vrše se ili većim furniranim pločama (panelkama, ivericama obostrano furniranim od čega samo s vidljive strane plemenitim furnirom) ili dašćicama iz masivnog drva naročito profiliranim (u novije vrijeme se i ove dašćice izvode iz furnirane iverice; u tom slučaju sa obje strane su obični utori, a spajanje se vrši umetanjem traka od tanke šperploče).

 

Za postavu na zid ili strop izradi se u svakom slučaju odgovarajuća podkonstrukcija paralelnim letvama ili roštiljem. Razmak letava na koje se direktno učvršćuje lamperija je oko 70 cm, a kod roštilja podložne letve mogu biti rijeđe (oko 120 cm).

Ploče većeg formata učvršćuju se na zid putem letava predhodno učvršćenih na same ploče. Ove letve sadržavaju odgovarajuću profilaciju.

Ima i drugih načina, uvijek uz primjenu odgovarajućeg metalnog spojnog pribora (obično iz savinutog plosnog željeza). U slučajevima potrebe eliminacije eventualnih vibracija ovi se metalni dijelovi podlažu mekanim trakama.

Pojedinačne dašćice fiksiraju se čavlićima u utor ili pomoću posebnih metalnih kopči kojih ima više tipova i dimenzija ovisno o tome koliko se reške među dašćicama žele naglasiti. Fiksiranje čavlićima je jednostavnije ako je donje krilo utora šire ali to nije uvjet.

Ukoliko dašćice imaju utore obostrano tj. ukoliko se povezivanje vrši posebnim tankim letvicama kopče imaju dvostrana «krila». Osim čavlićima ove se kopče postavljaju i klamericama pomoću jednostavnog pištolja.

Danas su česta oblaganja i u rustikalnom stilu, uz imitaciju  greda (podvlaka). Iako se radi o formalističkom oblikovanju na rubu kiča za stanovite prigode ne može se zanijekati odgovarajući ugođaj.

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna