Unutrašnja vrata

Nisu izložena  oborinama pa su jednostavnije profilacije, a upotreba furnira je vrlo česta. Starija varijanta izvedbe vrata bila je sa jačim dovratnicima  (8x10 - 10x10) i obloženom špaletom debelih zidova. U novije doba dovratnici su debljine rožnice a ima ih sastavljenih iz još manjih komada. Česta je i primjena vrata sa limenim dovratnicima i drvenim krilima. Unutrašnja vrata po načinu otvaranja mogu osim zaokretnih biti još i klizna i skupljajuća (harmonika). Vrata imaju često nadsvjetlo, a rjeđe i bočna svjetla. Vrata s nadsvjetlom su ukupne visine prostorije pa ne treba izvoditi nadvoje, međutim stolarski su kompliciranija a i u pogledu zvučne izolacije predstavljaju lošiju varijantu.

 

Najčešći tip vrata su puna bez nadsvjetla a izvode se kao šperana ili uklađena. Dimenzije: svijetla širina - 61, 71, 81, (91) a visina je uvijek 211 cm. Vrata se određuju kao lijeva ili desna ovisno o položaju petlje, gledano sa strane s koje su petlje vidljive. Vrata se ugrađuju suhim postupkom u već gotovi zid ili mokrim postupkom paralelno sa zidom ili prije žbukanja. Danas prevladava suhi postupak ugradbe i to ili direktnim uvijanjem vijaka kroz dovratnik u plastične umetke ili putem slijepog okvira. Širine dovratnika su 10 ili 15 cm, tako da odgovaraju debljini ožbukanog zida od sjekomično postavljene ili ležeće opeke.

Izvedbom slijepog okvira visine prostorije moguće je uz jednostavni dodatak profiliranih letvica formirati nadsvjetlo i na standardiziranim vratima: obzirom na relativno veliku širinu pokrovnih letava ne primjećuje se da gore nedostaje masivni okvir nadsvjetla.

Dovratnici mogu biti složeni iz više komada i to na način da omogućuju «obuhvaćanje» raznih debljina (pregradnih) zidova.

Dovratnici se izvode iz hladno savinutih čeličnih limova; primjerice, profili se postavljaju u kalupe (kod prefabriciranih elemenata) ili se lijeva mort između dovratnika i zida.

Krila mogu biti šperana ili uklađena (podvrsta uklađenih krila su ostakljena krila). Postoje i posebna krila koja su s jedne strane šperana, a sa druge obložena ( ne uklađena) masivnim drvom, naravno na odgovarajućem nevidljivom okviru.

Ovo je klasična varijanta šperanih vrata s okvirom od mekog drva i obostranim šperpločama (predviđenim za bojanje ili obrađenim furnirom). Umjesto okvira rade se i kartonske sače ili letve od iverica (koje mogu biti perforirane zbog lakoće).

Uklađena krila imaju vidljiv okvir u koji su, putem utora, ulegnuti elementi ispune.

Podvarijanta unutrašnjih vrata su ona za zidne ormarske niše – obično tipa «harmonika». Takva vrata se mogu opšiti i tekstilom, kožom ili plastikom  kod pregradne funkcije. Pomična ili klizna vrata su puna, šperana sa specijalnim okovom, montiranim na gornjem dijelu krila. Poseban profil u podu kod manjih vrata nije potreban.

 

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna