Krovna ostakljenja

Vrše se obično sa žičanim staklom da, u slučaju loma, ne bi došlo do pada komada stakla. U novije vrijeme se izrađuje za krovna ostakljenja termoizolacijsko staklo sa donjom pločom od žičanog stakla, u slučaju većih duljina krova (u smjeru nagiba) morale bi se ploče TI stakla preklapati sa velikom debljinom što bi izazvalo teškoće u uzdužnom nosivom profilu. Zbog toga se izrađuje staklo sa neparalelnim plohama i prepustom gornje. Na taj način se izbjegava nepovoljan utjecaj (velike) debljine TI stakla.

 

U bravarskim radovima je bilo govora o šprljcima za krovna ostakljenja. Osim sa TI staklom moguće je, sa naročitim šprljcima, višestruko ostakljenje, sa odvojenim staklima.

Moguće je posebnim (bravarskim) konstrukcijama izvršiti zasjenjenje i krovnih nadsvjetla. Na ovaj se način dobije i bolja difuzija dnevnog svijetla.

 

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna