Kosi krovovi

Krovovi sa većim priklonom pokrivaju se sa pojedinačnim pokrovnim elementima (crijepovima, žljebnjacima, pločama i sl.), jer je zbog njihovog nagiba i načina pokrivanja utjecaj vrlo čestih reški, u smislu propuštanja padalina, potpuno poništen. Kosi se krovovi mogu pokrivati i sa kontinuiranim pokrovima karakterističnim za ravne krovove do nagiba koji su dopušteni tehničkim svojstvima materijala (npr. točke omekšanja bitumena). To znači da za kose krovove postoji daleko širi izbor mogućnosti pokrivanja nego kod ravnih. Osim do sada spomenutih limenih pokrova, bitumenskih i plastičnih preparata koji se koriste za pokrivanje i ravnih i kosih krovova, za one posljednje su tipični manji komadi pločastog ili profiliranog oblika iz drva (i slame i trske), kamena, gline, bitumenske ljepenke, azbestcementa, betona, stakla, plastike, lima, a u posljednje vrijeme se kosi krovovi djelomično ili u cijelosti pokrivaju i kolektorima za apsorpciju sunčeve energije.

 

Većina tipova pokrova, po materijalu i načinu, ima određene granične nagibe, unutar kojih se smiju primjeniti. Što je priklon krova manji to preklop pokrovnih elemenata mora biti veći, odnosno veća gustoća letava ili drugih oslonaca. U tom se smislu treba držati tehničkih uputa proizvođača pokrovnih elemenata koje su rezultat iskustva u primjeni i ispitivanja.

Strmiji krovovi bi trebali biti opremljeni i posebnim krovnim detaljima kao što su kuke za vješanje ljestava, staze, snjegobrani i sl.

 Kosi krov je najdulje upotrebljavani krov, od prve izgrađene ljudske nastambe po izlasku iz pećine, logičan je, lijep, tehnički sigurniji od ravnog, a i prostori u njemu (čak i kod starih krovova kod kojih nije postojala intencija korištenja tavana) mogu biti vrlo korisni. Neko vrijeme je vladalo uvjerenje da je samo ravni krov izraz suvremene industrijske civilizacije, međutim to nije točno jer se sve njene tekovine jednako uspješno mogu primjeniti i kod kosog krova. Na sreću, u praksi se kosi krov sve više koristi, čak i u recentnim arhitektonskim strujanjima (kosi krov je pozitivan detalj bez obzira na inače moguću eklektičku koncepciju cijele zgrade).

Za nekadašnje konstrukcije kosih krovova bila je karakteristična relativno velika gustoća drvenih elemenata koji su bili raspoređeni u tavanskom prostoru isključivo prema statičkoj funkciji (jer se druge nisu ni predviđale). Suvremeni kosi krovovi izvode se prilično rijetko iz drva, a i u tom slučaju znatno su pojednostavljeni, a češće se izvode iz betona na monolitan način ili iz prefabriciranih elemenata. ... tavanski prostori vrlo često koriste, toplinska izolacija i ostali fizikalni slojevi interpoliraju se neposredno pod samim pokrovom.

 

 

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna