Prozori i vrata iz čelika

Sve se više zamjenjuju aluminijskim. Prije su se izrađivali međusobnim varenjima čeličnih profila ili traka, uglavnom za jednostruko ustakljenje a danas postoje proizvedeni prozorski/vratni pofili (iz hladno savinutih limova) iz kojih se mogu složiti prozori/vrata različitih dimenzija.

 

Jedna varijanta ovog suvremenog načina izrade bravarskih elemenata je uz primjenu ZP profila (ili «Kumanovo» - profila) širine 34 ili 50 mm što ovisi o načinu ostakljenja (jednostrukim ili izo-staklom). Tipski okviri se spajaju u veće stijene vijcima uz interpolaciju plastičnog utiska brtvila.

Uvijanje se vrši kroz rupe u profilima koje se pokrivaju staklom i «kit» letvicom ili su sakrivene u preklopima i zatvorene (plastičnim) čepovima.

Moguće je ostakljenje i krila (a ne samo fiksnih dijelova) izo-staklom uz primjenu šireg profila i za okvir krila i za doprozornik/dovratnik.

Na ovom principu izrađuju se i metalni dovratnici koji imaju profilaciju za umetanje brtvila između krila dovratnika. Može se zamisliti interpolacija takvih brtvila i u detaljnije razrađene profile tipa ZP ili sl.

Bravarija za ostakljenje lijevanim profiliranim staklom je vrlo jednostavna i sastoji se od «U» profila (svejedno kakve izrade, mogući također hladnim savijanjem limova).

Manji čelični prozori izrađeni iz hladno savinutih limova mogu se u cjelini pocinčati (nakon izrade), a tipski se izrađuju sa profilacijom za ostakljenje.

 

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna