Bravarski radovi

Obuhvaćaju:

 

  1. konstrukcije pretežno iz čelika  i aluminija sa kojima se zatvaraju građevinski otvori
  2. konstrukcije čitavih metalnih pročelja
  3. unutrašnje pregrade, ograde, stubišta i slične građevinske pojedinosti iz metala
  4. metalne konstrukcije cijelih zgrada

Ove potonje ulaze u izvedbu osnovne konstrukcije (bravarski radovi) dok izvedba ostalih bravarskih radova ulazi u područje finalizacije zgrada.

Za bravarske prozore i vrata ograničena je propusnost za uzduh i vodu pa se u tom smislu svrstavaju u odgovarajuće kategorije:

  1. za propuhivanje kroz reške odnosno ocjena kvalitete bravarije u tom smislu određuju kategorije – A, B, C – dopušta se propuštanje zraka do cca 15 m3/h pri brzini vjetra od 55 km/h (kat. A), od 78 km/h (kat. B) i od 405 km/h (c).
  2. za propuštanje vode određuje se kategorija I., II., III. I IV. – dopušta se 2 l/min pri razlici od 5 kp/m2 (kat I.), od 15, 30 i 50 kp/m2 (II., III., i IV. kat)

Projektant treba propisati (troškovnikom) potrebne kategorije bravarije po oba kriterija. Osim toga bravarski fasadni elementi trebaju ispunjavati uvjete JUS-a u pogledu propuštanja dnevnog svijetla, zvučne i toplinske zaštite.

Za bravarske radove koriste se čelični profili: valjani, vučeni i hladno savijani (iz limova), čelični limovi, aluminijski profili (specijalni prema svrsi) i aluminijski limovi.

Spajanje se vrši varenjem, zakovicama i vijcima, često i putem prijelaznih metalnih elemenata.

Kao i kod stolarije i za bravarske prozore i vrata postoje vrlo razvijeni okovi koji omogućavaju različite načine otvaranja krila (zaokretanjem, podizanjem, klizanjem i kombinacije), a interpolacija (prilagođenih) brtvila omogućava efikasno tiješnjenje reški.

Zaštita metala od korozije provodi se nanošenjem zaštitnog sloja kistom, pneumatskim aparatima ili električnim postupcima (elektrolitskim, elektrostatskim...)

Treba izbjegavati direktne međusobne kontakte različitih metala, naročito kada su spojevi izloženi vlazi, a također i uporabu materijala za ugradbu koji štete metalima (gips npr.).

Bravarski elementi se izrađuju: savijanjem limova, lijevanjem i obradom, ručnim kovanjem te varenjem profila i limova u bravarskim pogonima, dok se sami profili i limovi tvornički proizvode.

I u bravarskim radovima je aktualna tendencija tipizacije gotovih elemenata i dobivanja većih stijena njihovim spajanjem. Postoje katalozi bravarskih elementa, popraćeni odgovarajućim detaljima u kojima su deklarirani proizvodni programi a elementi označeni šiframa koje ih potpuno određuju (kao i u stolariji).

Arhitektonsko projektiranje bravarije sve se više svodi samo na izbor odgovarajućih elemenata iz proizvodnog programa neke tvornice ili pogona.

I ugradba bravarije može biti «mokra» ili «suha» što ovisi uglavnom o tome da li se sidrenje bravarskih elemenata u konstrukciju vrši sidrima ili vijcima (odnosno prije ili nakon mokrih radova).

Dimenzije građevinskih otvora su cca n x M + 5 cm (kod visine vratiju + 2,5 cm). Proizvodne mjere su za 4-6 mm manje od modularnih.

Obračun se vrši po kilogramu (a iz toga i po cm, m2 ili komadu)

 

 

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna