Pojmovnik

Uređena građevinska čestica

Građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u
 

Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola izdaje se za sve građevine osim za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije
 

Služnost puta i povlasna nekretnina

Stvarna služnost je pravo vlasnika određene nekretnine (povlasna nekretnina) da se za potrebe te
 

Međa

Međa je zamišljena linija koja spaja dva međašna znaka. Stablo pripada onome iz čijega je zemljišta

 

Susjedska prava

Susjedska su prava ovlasti koje radi uzajamno obzirnoga izvršavanja prava vlasništva zahtijeva od

 

Koncesija

Koncesijom se stječe pravo gospodarskog korištenja prirodnih bogatstava i drugih dobara od interesa

 


Page 2 of 4

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna