Pojmovnik

Hipoteka

Pravo zaloga na nepokretnim stvarima (hipoteka) utvrđuje se radi osiguranja određenog potraživanja.

 

Vlasništvo

Pravo vlasništva prestaje kad:

 

Bitni zahtjevi za građevinu

Bitni zahtjevi za građevinu koji se osiguravaju u projektiranju i građenju su:

 

Nostrifikacija

Utvrđivanje usklađenosti idejnog, glavnog i izvedbenog projekta (koji je izrađen prema stranima

 

Glavni projekt

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i
 


Page 4 of 4

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna