Pojmovnik

Izvlaštenje

Nekretnina se može izvlastiti kada je to potrebno radi gradnje građevina ili izvođenje radova u

 

Katastar zemljišta

Katastar zemljišta sadrži podatke o zemljištu - položaju, obliku, površini, načinu iskorištavanja,
 

Teretovnica – teretni list – list C

Teretovnica (teretni list, list C) je list u koji se upisuju stvarna prava kojim je opterećeno zemljišno

 

Vlastovnica – vlasnički list – list B

Vlastovnica (vlasnički list, list B) je list u koji se upisuje

 

Posjedovnica - popisni list – list A

Posjedovnica (popisni list, list A) je list u koji se upisuju "...podaci o svim sastavnim dijelovima

 

Zemljišno knjižni uložak

Zemljišno knjižni uložak sadrži:
 


Page 3 of 4

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna