Pojmovnik

Idejni projekt

Idejni projekt u skladu s kojim se izdaje rješenje o uvjetima građenja ili je sastavni dio lokacijske
 

Izvedbeni projekt

Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt

 

Uvjeti građenja

Rješenje o uvjetima građenja izdaje se za građenje cijele građevine. Građevinska dozvola i potvrda

 

Gradilište

Investor je dužan Ministarstvu ili nadležnom upravnom tijelu, građevinskoj inspekciji i inspekciji

 

Uporabna dozvola

Izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje

 

Građevinska bruto površina zgrade

Građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina etaža mjerenih u razini podova svih dijelova

 


Page 1 of 4

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna