Trebate li zaista arhitekta pri izradi projekta za kuću?

Friday, 10 December 2010 09:17

planSjajne kuće vrhunske arhitekture, koje često viđamo po domaćim i svjetskim časopisima, su gotovo uvijek jedinstvena rješenja koji potpisuje netko od profesionalnih arhitekata. To su zapravo jedinstvene kreacije profesionalaca koji su educirani i obučeni za istraživanje, do tada, neistraženih mogućnosti kreacije.

Ali, uklapa li se vizija Vašeg budućeg doma u gore navedeno? Treba li vam zaista arhitekt? Pa, možda i ne. Ukoliko ćete biti zadovoljni i sa nekim od tradicionalnih, recimo, tipskih rješenja, onda se možete okrenuti i ka nekom od jeftinijih rješenja. Portal Gradimo.ba napravio je kratki pregled mogućnosti.

Rješenje 1: Kupnja gotovog projekta

Gotove projekte su također kreirali arhitekati, ali se radi o projektima za masovnu upotrebu.

Prednost ovakvog načina projektiranja vašeg doma je mnogštvo rješenja na jednom mjestu. Između njih ćete relativno lako moći odabrati rješenje koje vam približno ili u potpunosti odgovara, piše Gradimo.ba.
S druge strane, nedostatak je to što arhitekt, koji je dizajnirao rješenje koje ste odabrali, ne zna šta je vaš stvarni ukus i stvarne potrebe. Također, gotovi projekti ne uzimaju u obzir elemente okruženja u kojem se objekat gradi što može biti jedan od potencijalnih problema, ali i opasnosti.
Moguće je i kombinirano rješenje, a to je da profesionalni arhitekt izvši korekcije na odabranom gotovom rješenju te da ga uskladi sa elementima okruženja.
plan2

 

Rješenje 2: Angažman profesionalnog graditelja

Tvrtke koje se profesionalno bave gradnjom usko surađuju sa arhitektima a kroz stečeno istkustvo imaju manje ili više realiziranih projekata. U suštini, imate mogućnost odabrati jedan od realiziranih projekata koji se uklapa u elemene okruženja.

Prednost ovakvog načina odabira projekta je isključivo ekonomska, jer, profesionalni graditelji mogu da graditi objekte vrlo brzo slijedeći tradicionalne planove s kojima imaju iskustvo te će i sama gradnja biti ekonomičnija. Problem je to što je kupac dosta limitiran u mogućnostima odabira rješenja za svoj budući dom.

Rješenje 3: Angažman profesionalnog arhitekta

Profesionalni arhitekti su stručnjaci koji su za to zvanje prošli dug put edukacije i vježbe te su u potpunosti pripremljeni za sve situacije na koje se može naići tijekom projektiranja i same gradnje. Također, kroz direktan razgovor s vama će ući u suštinu vaših potreba i želja što će rezultirati personaliziranim rješenjem prilagođenim baš vama.

Krajnji zaključak je: U svakom slučaju angažman profesionalnog arhitekta je poželjan, ako ne i neophodan. Osim pripremanja odgovarajuće zakonske dokumentacije, izrade projekta prilagođenog vama i mjestu gdje se objekt radi, arhitekt će vam sa svojim savjetima pomoći da uštedite novac tijekom procesa gradnje čime ćete dobrim dijelom otplatiti novac koji ste platili arhitektu za njegove usluge.

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna