Spoj arhitektonskog koncepta i inženjerske hrabrosti

Tuesday, 02 March 2010 12:00
euroherc3Rekonstrukcija poslovne zgrade Euroherc u Vukovarskoj ulici donosi nam odgovor na sljedeće pitanje: kako nadograditi objekt čija postojeća konstrukcija nema dovoljno nosivosti za nadgradnju i nalazi se na skučenom  prostoru, a postojeći objekt se mora nastaviti koristiti tijekom izgradnje?

Zgrada Euroherc osiguranja d. d. u Zagrebu u funkciji je od 2000. godine kada je završena kao predstavništvo i reprezentant jedne tvrtke čija djelatnost može egzistirati samo u okruženju atraktivnog urbaniteta i arhitekture. Samo zdanje je  tipično poslovnog karaktera, vrlo visokog standarda izvedbe i opreme. Oblikovana je na način da su u prostoru isprepletene tri armirano betonske kvadratne prizme kao glavni nosivi element. Krajnje prizme predstavljaju pune tornjeve namijenjene uredskom prostoru. Središnja prizma, koja na neki način čini negativnu formu prije opisanih, je mjesto javnih sadržaja. Uredski tornjevi imaju visinu od sedam radnih etaža koje, svaka za sebe, funkcioniraju autonomno.

euroherc2

Središnji korpus, obogaćen reprezentativnim svjetlikom je polivalentnog karaktera. Kontakt između partera i opisanog nadgrađa je visoko prizemlje, zona prvog sretanja publike, klijenata i zaposlenih. Tu su saživjeli prostori uslužnih djelatnosti uz neovisan ulazni foyer koji pažnju publike plijeni svojom  zapreminom budući da se proteže kroz tri etaže. Ispod razine javnih površina i opisanog prizemlja razlikujemo podrumsku etažu koja je namijenjena za tehničko gospodarstvo i arhivu, te za parkiranje vozila. Građevina je fundirana na temeljnoj ploči debljine 100 cm. U želji da se poveća kapacitet  poslovnog prostora zgrade Agram koncerna u Zagrebu zamišljena je rekonstrukcija koja to omogućuje. Rekonstrukcija je, u ovom slučaju, podrazumijevala nadogradnju postojeće zgrade (P+7, površine  500 m2) za dodatnih pet katova (površine 6700 m2), što je značilo povećanje volumena zgrade za otprilike 40%. Ovim zahvatom zgrada je dobila i 70% više iskoristivog prostora. Drugi veliki zahtjev se odnosio na kontinuitet funkcioniranja u svim segmentima poslovanja tvrtke za vrijeme nadogradnje objekta. Izgrađena nosiva armiranobetonska konstrukcija je dimenzionirana tako da nije  mogla podnijeti novo zadano opterećenje. Ostvariti zadatak bilo je moguće jedino na način da se  nadvisi postojeća građevina novom neovisnom konstrukcijom, tehnologijom montaže gotovih elemenata. Odabrana je neovisna čelična rešetkasta konstrukcija. Opisano nadgrađe djeluje kao neovisna građevina, budući da ista počiva na temeljnoj ploči. Autonomna je i glede rješenja instalacijske infrastrukture koja se spaja na zasebne gradske priključke. Idejni projekt nadogradnje poslovne zgrade Euroherca su izradili Ljubomir Cota i Hrvoje Vrsalović. U Hrvatskoj dotad nije  postojala niti jedna zgrada sa sličnim arhitektonskim rješenjam  i struka je bila, u najmanju ruku, skeptična prema ovom „plodu domaće pameti“, kako svoje „malo čudo“ opisuje arhitekt Ljubomir Cota.

euroherc1_

Konstrukcija je cijevna rešetkasta zaštićena vatrootporno po BS standardima. Četiri stupa predstavljaju prostorne tvorevine rešetkaste trostrane prizme koje u tlocrtu opisuju jednakokračni trokut dimenzija 7,5x5,4x5,4 m. Na opisanom stupištu počiva mostna konstrukcija statičke visine 20 m,  raspona 40 m sa konzolama. Konstruktivna visina katova je 405 cm koji su međusobno povezani  međustropnom spregnutom trapezastom konstrukcijom. Zbog zaštite od djelovanja horizontalnih sila,  potresa i sl., konstrukcija je u osmom katu spregnuta postojećom armirano betonskom jezgrom.

Osmi kat je rektifikacion, budući da na tom mjestu ujednačujemo i amortiziramo djelovanje nadgrađa s postojećom građevinom koja je kruta. Amortizirana su djelovanja horizontalnih sila, kao i vertikalnih izazvanih temperaturnim pomacima od stezanja i rastezanja čelične konstrukcije. Projekt konstrukcije izradili su prof. Milutin Anđelić i suradnici, a radioničke nacrte Ivan Palijan. Novi izgled ne odaje da je  objekt građen u dvije zasebne etape. Naprotiv, logikom jasno raščlanjene konstrukcije nošenog dijela  od nosivog ostavlja dojam kako je konstruktivistička ideja bila vodiljom od samog začetka idejnog

projektiranja. Ovaj zahvat u prostoru predstavlja dva nezavisna konstrukcijska rješenja, u  konstruktivnom pogledu dvije neovisne građevine. Nositelj izrade projekta: COTA I COTA d.o.o Surađivali na projektu: Građevinski fakultet u Zagrebu, Zavod za tehničku mehaniku, Klimaproing d.o.o., IPZ Elektroinženjering, Simplex d.o.o., Flamit d.o.o., Aling d.o.o. Glavni izvođač građevinskih radova je GP Tehnika, čeličnu konstrukciju pripremila je i izvela tvrtka TOM iz Uskoplja u BiH, pročelja

su proizvedena i montirana od strane ZM-Dal Zagreb/Šibenik i Tehnoplasta iz Velike Gorice. (TiK)

 

www.ingenieurpress.com

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna