Koncesija

Koncesijom se stječe pravo gospodarskog korištenja prirodnih bogatstava i drugih dobara od interesa

za Republiku Hrvatsku. Koncesija se može dati i na šumska dobra, ceste, telekomunikacije i drugo. Koncesije se mogu dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama na vrijeme od 99 godina.

 

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna