Teretovnica – teretni list – list C

Teretovnica (teretni list, list C) je list u koji se upisuju stvarna prava kojim je opterećeno zemljišno

knjižno tijelo ili idealni dio nekog suvlasnika. U teretovnicu se upisuju zabrane opterećenja ili otuđenja zemljišno knjižnog tijela kao i koncesija na javno dobro Republike Hrvatske, jedinice lokalne uprave ili samouprave.

 

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna