Hipoteka

Pravo zaloga na nepokretnim stvarima (hipoteka) utvrđuje se radi osiguranja određenog potraživanja.

Vjerovnik ima pravo namirenja svojeg potraživanja iz vrijednosti te nekretnine. Hipoteka se stječe upisom u javnu knjigu. Hipoteka prestaje kada dužnik plati potraživanje, kada se vjerovnik pismeno (kod nadležnog organa) odrekne hipoteke, kada ista osoba postane vlasnik nekretnine i hipoteke te kada nekretnina propadne.

Založno pravo (hipoteka) može se upisati kao teret cijeloga zemljišno knjižnog tijela ili kao teret idealnog dijela nekog suvlasnika, a ne može se upisati kao teret pojedinih sastavnih dijelova zemljišno knjižnog tijela - Hipoteka se može upisati samo glede točno određene svote u novcu.

 

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna